Neighbourhood Boogie–Woogie: Il faut cultiver notre jardin

  35m2 / A.M. 180 / City Surfer Office / Drdova Gallery / hunt kastner / INI Project / Nau Gallery / Nevan Contempo / Punctum

  Uvádějí / presenting

  Alžběta Bačíková & Lucie Rosenfeldová | BCAA System | Petr Gruber | Haenke | Anna Hulačová | Paul Chaney | Jolanta Nowaczyk & Alexandra Ivanciu | An Island of Noises (Casual Gazer, Radim Labuda, Sara Pinheiro, Veronika Svobodová, Aloïs Yang, Relaxcore & Spoq) | Kristina Láníková | Adéla Waldhauserová & Jiří Pitrmuc | Rafani | Věra Nováková | Street gardening | Veronika Svobodová | Jiří Thýn | Tomáš Uhnák | Ondřej Vicena a další / and others 

  ...musíme pečovat o svou zahradu.

  Neighbourhood Boogie–Woogie letos již počtvrté oživí žižkovské ulice a galerie. Přehlídka současného umění plná site specific instalací, performancí a happeningů bude letos trvat celé dva týdny s velkolepým zahájením v sobotu 14. července! A protože více než kdy jindy je nutné začít kultivovat naši zahradu vnější i vnitřní, nechť je inspirací tohoto ročníku Voltairův citát.


  For the fourth year running, Neighbourhood Boogie–Woogie will liven up the streets and galleries of Žižkov. The two-week program, opening on Saturday July 14th, will include exhibitions, performances, happenings, site-specific installations and presentations inspired by Candide's garden philosophy.

  MÍSTA KONÁNÍ / VENUES

  1 A.M. 180 
  2 Bistro 8, Ondříčkova 321/22
  3 City Surfer Office — Bořivojova 67
  4 Drdova Gallery — Křížkovského 10
  5 Galerie 35M2 — Víta Nejedlého 23
  6 hunt kastner — Bořivojova 85
  7 INI Project
  8 Nau Gallery — Kubelíkova 22
  9 Nevan Contempo — U Rajské zahrady 14
  10 Punctum - Krásova 27
  11 pod viaduktem na křižovatce U Bulhara / under the viaduct on the U Bulhara cross
  12 Raiffeisen stavební spořitelna, Koněvova 2747/99
  13 Roxy nails, Seifertova 36
  14 Škroupovo náměstí / Škroupovo Square
  15 vstup na Vítkov / enter to Vítkov

  PROGRAM: 

  SOBOTA 14. července
  SATURDAY 14th July

  10-17 h
  Kristina Láníková
  Úvahy nad zájmeny
  Reflection over pronouns
  Bistro 8, Ondříčkova 321/22

  13-18 h
  Rafani
  V zemi
  Landlocked Country
  18 h
  Soundtrack k výstavě, performance
  Soundtrack for the exhibition, performance
  Nevan Contempo

  13-18 h 
  Ondřej Vicena
  HD Blue Světlo 
  16 h
  komentovaná prohlídka s autorem
  guided tour with artist
  Nau Gallery

  14-22 h
  Paul Chaney: Hypothetical Reterritorialisation of Žižkov
  Jiří Thýn: Zahrady | Gardens
  Věra Nováková: Květiny | Flowers (výloha | window display)
  Veronika Svobodová - (projekt_room): Místo pro místo | Place to place
  18 - 22 h
  Neighbourhood Boogie Woogie opening
  Sold Out Boy, dj set
  hunt kastner

  14-18 h
  Jolanta Nowaczyk & Alexandra Ivanciu
  Něco na tom místě mě přivádí k šílenství, zvuková instalace
  There’s just something about the place that makes you go wild, sound installation
  Škroupovo náměstí

  15-15:30 h
  Street Gardening – netypická procházka po stopách ne/nápadných žižkovských zahrádkářů
  začínáme před Drdova Gallery

  14:30-19 h
  Meditace a Botanika, ve spolupráci s Haenke
  Meditation and Botany, in cooperation with Haenke
  Drdova Gallery

  16-18 h
  Adéla Waldhauserová & Jiří Pitrmuc
  Studio visit, happening
  Roxy nails

  16-18 h 
  LÁSKA & VZDOR | LOVE & RESISTANCE (Bora Akinciturk, Alfred Boman, Zuzanna Czebatul, Jakub Hošek, Ville Kallio, Emelie Sandstrom, Camilla Steinum), kurátorky / curated by: Christina Gigliotti & Nik Timková
  A.M. 180

  16-18 h  
  Alžběta Bačíková & Lucie Rosenfeldová
  Hlediště, instalace
  Auditorium, installation
  INI Project

  16-22 h 
  BCAA SYSTEM
  Right from here everything is flickering, opening with live soundtrack
  City Surfer Office


  16.7. Po/ Mon

  Jóga v Punctu
  1. hodina: 17 -18 h
  2. hodina: 18:30 - 20 h
  Lekce bude vedena v angličtině.
  Doporučená cena za hodinovou lekci: 150Kc 1,5 h: 200 Kč.
  K účasti doporučujeme rezervaci: ivetnyk@yahoo.co.uk

  Yoga at Punctum
  1st lesson: 5-6 pm
  2nd lesson: 6.30-7 pm
  Both lectures are taught in English.
  Recommended donation price is 150 Kc for an 1h long lesson and 200 czk for 1,5h long lesson
  To reserve your place mail to: ivetnyk@yahoo.co.uk
  Punctum

  18. 7. St/ Wed
  18-22 h 
  Casual Gazer
  Ostrov zvuků, kvadrofonická audio instalace
  An Island of Noises, quadrophonic installation
  Punctum

  18 h
  promítání dokumentárního filmu Resort (2015, 26 min., režie: M. Hrubý)
  screening of documentary movie Resort (2015, 26 min., director: M. Hrubý)
  Nau Gallery

  19. 7. Čt/ Thu
  18-22h
  Sara Pinheiro
  Ostrov zvuků, kvadrofonická audio instalace
  An Island of Noises, quadrophonic installation
  Punctum

  20.7. Pá/ Fri:

  14-18 h
  Jolanta Nowaczyk & Alexandra Ivanciu
  Něco na tom místě mě přivádí k šílenství, zvuková instalace
  There’s just something about the place that makes you go wild, sound installation
  Škroupovo náměstí

  15-16:30 h
  Anna Hulačová a přednáška včelaře Jiřího Cafourka přímo na střeše, kde chová své včely
  Anna Hulačová and short lecture by Bee-keeper Jiří Cafourek
  Raiffeisen stavební spořitelna, Koněvova 2747/99
  Z důvodu omezené kapacity je nutné se nahlásit na | limited capacity, reservation required : galerie@huntkastner.com

  15-20 h
  Ostrov zvuku jménem Punctum, čtyřkanálový participativní DJ / video set prezentující archiv klubu Punctum uvede Radim Labuda, umělec v post-praxi
  Island of noises called Punctum, four channel participative DJ / video set presenting Punctum archives will be prepared by Radim Labuda, a post-practice artist

  25. 7.
  18-22 h 
  Veronika Svobodová
  Ostrov zvuků, kvadrofonická audio instalace
  An Island of Noises, quadrophonic installation
  Punctum

  26. 7.
  18-22 h
  Aloïs Yang
  Ostrov zvuků, kvadrofonická audio instalace
  An Island of Noises, quadrophonic installation
  Punctum


  sobota 28.července
  saturday 28th July 

  11-20 h
  Tomáš Uhnák
  Úroda samoty v oáze vyloučení
  The harvest of solitude in the oasis of exclusion
  pod viaduktem na křižovatce U Bulhara

  14-18 h
  Jolanta Nowaczyk & Alexandra Ivanciu
  Něco na tom místě mě přivádí k šílenství, zvuková instalace
  There’s just something about the place that makes you go wild, sound installation
  instalace na Škroupově náměstí

  16-18 h 
  LÁSKA & VZDOR | LOVE & RESISTANCE (Bora Akinciturk, Alfred Boman, Zuzanna Czebatul, Jakub Hošek, Ville Kallio, Emelie Sandstrom, Camilla Steinum), kurátorky / curated by: Christina Gigliotti & Nik Timková.
  A.M. 180

  16-23 h 
  Relaxcore & Spoq
  Ostrov zvuků, kvadrofonická audio instalace
  An Island of Noises, quadrophonic installation
  Punctum

  17 h
  Rafani
  V zemi, komentovaná prohlídka
  Landlocked Country, a commented tour around the exhibition
  Nevan Contempo

  18 h
  Křest knihy Zahrada umělce Jiřího Thýna
  book lunch of Jiří Thýn’s new publication Garden
  hunt kastner

  20-22 h
  Alžběta Bačíková & Lucie Rosenfeldová
  Hlediště
  Auditorium
  INI Project

  Výstavy, otevřené po celou dobu nbw2018 /
  Exhibitions lasting for whole nbw2018:
  Petr Gruber: Průzor k parkovišti | View to the Parking Lot
  Galerie 35M2, (Po - Ne/ Mon - Sun: 10-19h)

  Kristina Láníková: Úvahy nad zájmeny | Reflection over pronouns
  Bistro 8 (Po - Pá/ Mon - Fri: 9-22h, So - Sun/ Sat - Sun: 10-17h)

  Rafani: V zemi | Landlocked Country
  Nevan Contempo (Út - So/ Tue-Sat: 13-18h)

  Ondřej Vicena: HD Blue Světlo 
  Nau Gallery (Út - So/ Tue - Sat: 13-18h)

  Paul Chaney: Hypothetical Reterritorialisation of Žižkov
  Jiří Thýn: Zahrady | Gardens
  Věra Nováková: Květiny | Flowers (výloha | window display)
  Veronika Svobodová (projekt_room): Místo pro místo | Place to place
  hunt kastner (Út - Pá/ Tue - Fri: 13-18h, So/ Sat: 14-18h)

  Projekt je realizován za laskavé podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva kultury CR.
  The project is realized with the kind support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and Prague City Hall.

  Dekujeme za podporu všem, kdo se na NBW podílí.
  Thank you for support to all who participate on NBW.

  35m2 / A.M. 180 / City Surfer Office / Drdova Gallery / hunt kastner / INI Project / Nau Gallery / Nevan Contempo / Punctum

  Uvádějí / presenting

  Alžběta Bačíková & Lucie Rosenfeldová | BCAA System | Petr Gruber | Haenke | Anna Hulačová | Paul Chaney | Jolanta Nowaczyk & Alexandra Ivanciu | An Island of Noises (Casual Gazer, Radim Labuda, Sara Pinheiro, Veronika Svobodová, Aloïs Yang, Relaxcore & Spoq) | Kristina Láníková | Adéla Waldhauserová & Jiří Pitrmuc | Rafani | Věra Nováková | Street gardening | Veronika Svobodová | Jiří Thýn | Tomáš Uhnák | Ondřej Vicena a další / and others 

  ...musíme pečovat o svou zahradu.

  Neighbourhood Boogie–Woogie letos již počtvrté oživí žižkovské ulice a galerie. Přehlídka současného umění plná site specific instalací, performancí a happeningů bude letos trvat celé dva týdny s velkolepým zahájením v sobotu 14. července! A protože více než kdy jindy je nutné začít kultivovat naši zahradu vnější i vnitřní, nechť je inspirací tohoto ročníku Voltairův citát.


  For the fourth year running, Neighbourhood Boogie–Woogie will liven up the streets and galleries of Žižkov. The two-week program, opening on Saturday July 14th, will include exhibitions, performances, happenings, site-specific installations and presentations inspired by Candide's garden philosophy.

  MÍSTA KONÁNÍ / VENUES

  1 A.M. 180 
  2 Bistro 8, Ondříčkova 321/22
  3 City Surfer Office — Bořivojova 67
  4 Drdova Gallery — Křížkovského 10
  5 Galerie 35M2 — Víta Nejedlého 23
  6 hunt kastner — Bořivojova 85
  7 INI Project
  8 Nau Gallery — Kubelíkova 22
  9 Nevan Contempo — U Rajské zahrady 14
  10 Punctum - Krásova 27
  11 pod viaduktem na křižovatce U Bulhara / under the viaduct on the U Bulhara cross
  12 Raiffeisen stavební spořitelna, Koněvova 2747/99
  13 Roxy nails, Seifertova 36
  14 Škroupovo náměstí / Škroupovo Square
  15 vstup na Vítkov / enter to Vítkov

  PROGRAM: 

  SOBOTA 14. července
  SATURDAY 14th July

  10-17 h
  Kristina Láníková
  Úvahy nad zájmeny
  Reflection over pronouns
  Bistro 8, Ondříčkova 321/22

  13-18 h
  Rafani
  V zemi
  Landlocked Country
  18 h
  Soundtrack k výstavě, performance
  Soundtrack for the exhibition, performance
  Nevan Contempo

  13-18 h 
  Ondřej Vicena
  HD Blue Světlo 
  16 h
  komentovaná prohlídka s autorem
  guided tour with artist
  Nau Gallery

  14-22 h
  Paul Chaney: Hypothetical Reterritorialisation of Žižkov
  Jiří Thýn: Zahrady | Gardens
  Věra Nováková: Květiny | Flowers (výloha | window display)
  Veronika Svobodová - (projekt_room): Místo pro místo | Place to place
  18 - 22 h
  Neighbourhood Boogie Woogie opening
  Sold Out Boy, dj set
  hunt kastner

  14-18 h
  Jolanta Nowaczyk & Alexandra Ivanciu
  Něco na tom místě mě přivádí k šílenství, zvuková instalace
  There’s just something about the place that makes you go wild, sound installation
  Škroupovo náměstí

  15-15:30 h
  Street Gardening – netypická procházka po stopách ne/nápadných žižkovských zahrádkářů
  začínáme před Drdova Gallery

  14:30-19 h
  Meditace a Botanika, ve spolupráci s Haenke
  Meditation and Botany, in cooperation with Haenke
  Drdova Gallery

  16-18 h
  Adéla Waldhauserová & Jiří Pitrmuc
  Studio visit, happening
  Roxy nails

  16-18 h 
  LÁSKA & VZDOR | LOVE & RESISTANCE (Bora Akinciturk, Alfred Boman, Zuzanna Czebatul, Jakub Hošek, Ville Kallio, Emelie Sandstrom, Camilla Steinum), kurátorky / curated by: Christina Gigliotti & Nik Timková
  A.M. 180

  16-18 h  
  Alžběta Bačíková & Lucie Rosenfeldová
  Hlediště, instalace
  Auditorium, installation
  INI Project

  16-22 h 
  BCAA SYSTEM
  Right from here everything is flickering, opening with live soundtrack
  City Surfer Office


  16.7. Po/ Mon

  Jóga v Punctu
  1. hodina: 17 -18 h
  2. hodina: 18:30 - 20 h
  Lekce bude vedena v angličtině.
  Doporučená cena za hodinovou lekci: 150Kc 1,5 h: 200 Kč.
  K účasti doporučujeme rezervaci: ivetnyk@yahoo.co.uk

  Yoga at Punctum
  1st lesson: 5-6 pm
  2nd lesson: 6.30-7 pm
  Both lectures are taught in English.
  Recommended donation price is 150 Kc for an 1h long lesson and 200 czk for 1,5h long lesson
  To reserve your place mail to: ivetnyk@yahoo.co.uk
  Punctum

  18. 7. St/ Wed
  18-22 h 
  Casual Gazer
  Ostrov zvuků, kvadrofonická audio instalace
  An Island of Noises, quadrophonic installation
  Punctum

  18 h
  promítání dokumentárního filmu Resort (2015, 26 min., režie: M. Hrubý)
  screening of documentary movie Resort (2015, 26 min., director: M. Hrubý)
  Nau Gallery

  19. 7. Čt/ Thu
  18-22h
  Sara Pinheiro
  Ostrov zvuků, kvadrofonická audio instalace
  An Island of Noises, quadrophonic installation
  Punctum

  20.7. Pá/ Fri:

  14-18 h
  Jolanta Nowaczyk & Alexandra Ivanciu
  Něco na tom místě mě přivádí k šílenství, zvuková instalace
  There’s just something about the place that makes you go wild, sound installation
  Škroupovo náměstí

  15-16:30 h
  Anna Hulačová a přednáška včelaře Jiřího Cafourka přímo na střeše, kde chová své včely
  Anna Hulačová and short lecture by Bee-keeper Jiří Cafourek
  Raiffeisen stavební spořitelna, Koněvova 2747/99
  Z důvodu omezené kapacity je nutné se nahlásit na | limited capacity, reservation required : galerie@huntkastner.com

  15-20 h
  Ostrov zvuku jménem Punctum, čtyřkanálový participativní DJ / video set prezentující archiv klubu Punctum uvede Radim Labuda, umělec v post-praxi
  Island of noises called Punctum, four channel participative DJ / video set presenting Punctum archives will be prepared by Radim Labuda, a post-practice artist

  25. 7.
  18-22 h 
  Veronika Svobodová
  Ostrov zvuků, kvadrofonická audio instalace
  An Island of Noises, quadrophonic installation
  Punctum

  26. 7.
  18-22 h
  Aloïs Yang
  Ostrov zvuků, kvadrofonická audio instalace
  An Island of Noises, quadrophonic installation
  Punctum


  sobota 28.července
  saturday 28th July 

  11-20 h
  Tomáš Uhnák
  Úroda samoty v oáze vyloučení
  The harvest of solitude in the oasis of exclusion
  pod viaduktem na křižovatce U Bulhara

  14-18 h
  Jolanta Nowaczyk & Alexandra Ivanciu
  Něco na tom místě mě přivádí k šílenství, zvuková instalace
  There’s just something about the place that makes you go wild, sound installation
  instalace na Škroupově náměstí

  16-18 h 
  LÁSKA & VZDOR | LOVE & RESISTANCE (Bora Akinciturk, Alfred Boman, Zuzanna Czebatul, Jakub Hošek, Ville Kallio, Emelie Sandstrom, Camilla Steinum), kurátorky / curated by: Christina Gigliotti & Nik Timková.
  A.M. 180

  16-23 h 
  Relaxcore & Spoq
  Ostrov zvuků, kvadrofonická audio instalace
  An Island of Noises, quadrophonic installation
  Punctum

  17 h
  Rafani
  V zemi, komentovaná prohlídka
  Landlocked Country, a commented tour around the exhibition
  Nevan Contempo

  18 h
  Křest knihy Zahrada umělce Jiřího Thýna
  book lunch of Jiří Thýn’s new publication Garden
  hunt kastner

  20-22 h
  Alžběta Bačíková & Lucie Rosenfeldová
  Hlediště
  Auditorium
  INI Project

  Výstavy, otevřené po celou dobu nbw2018 /
  Exhibitions lasting for whole nbw2018:
  Petr Gruber: Průzor k parkovišti | View to the Parking Lot
  Galerie 35M2, (Po - Ne/ Mon - Sun: 10-19h)

  Kristina Láníková: Úvahy nad zájmeny | Reflection over pronouns
  Bistro 8 (Po - Pá/ Mon - Fri: 9-22h, So - Sun/ Sat - Sun: 10-17h)

  Rafani: V zemi | Landlocked Country
  Nevan Contempo (Út - So/ Tue-Sat: 13-18h)

  Ondřej Vicena: HD Blue Světlo 
  Nau Gallery (Út - So/ Tue - Sat: 13-18h)

  Paul Chaney: Hypothetical Reterritorialisation of Žižkov
  Jiří Thýn: Zahrady | Gardens
  Věra Nováková: Květiny | Flowers (výloha | window display)
  Veronika Svobodová (projekt_room): Místo pro místo | Place to place
  hunt kastner (Út - Pá/ Tue - Fri: 13-18h, So/ Sat: 14-18h)

  Projekt je realizován za laskavé podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva kultury CR.
  The project is realized with the kind support of the Ministry of Culture of the Czech Republic and Prague City Hall.

  Dekujeme za podporu všem, kdo se na NBW podílí.
  Thank you for support to all who participate on NBW.

  2012 ©
  Webdesign & SEO eStudio