07.09.2013
19.10.2013
Václav Stratil & Panáčik

 

Během necelého jednoho roku se brněnský malíř a performer Václav Stratil několikrát sešel v nahrávacím studiu s mladým slovenským hudebníkem Panáčikem. Výsledkem jejich sessions byla vedle Stratilova hostování na Panáčikově albu Mrakodrap a pořízení záznamů Stratilovy písničkářské produkce rovněž společná devítiminutová kompozice představená v Drdova Gallery. Václav Stratil se v ní vrací k emocionálně vypjatému výrazu „pacienta“, jehož naléhavé spílání chvílemi ústí v modlitbu, pomatenou samomluvu nebo asociativní jazykovou hru. Při tom všem Stratilova rozvrácená metaparanoidní promluva zasahuje neuralgické body naší kultury, vstupuje do zapovězeného prostoru vědění a znevažuje nedotknutelné.

 

„Na starém kontinentu zavládl klid a mír.“

 

Jiří Ptáček, kurátor výstavy

In the course of a little less than a year, Brno-based painter and performer Václav Stratil and Slovak musician Panáčik would meet in a recording studio. Besides Stratil’s guest performance at Panáčik’s Mrakodrap album and a recording of Stratil’s songwriting production, their sessions also resulted in a 9-minute composition to be introduced in Drdova Gallery. In the composition, Václav Stratil employs the emotionally charged expression of a “patient” whose insistent berating now and then issues in prayer, lunatic soliloquoy or associative language play. At the same time, Stratil’s disrupted meta-paranoid discourse hits the neuralgic points of our culture, entering the forbidden space of knowledge and disparaging the untouchable.

 

“Peace and quiet fell upon the old continent.”

 

Jiří Ptáček, curator of the exhibition

2012 ©
Webdesign & SEO eStudio