21.06.2013
10.08.2013
KW + Q:

Duch jako synonymum existenciálních otázek

Málokterému umělci se stane, že s jedním projevem vydrží celý život a pořád je úspěšný. Autorovi KW, přestože tvoří málo a s pauzami, se tento model naplňuje. Přitom jeho malba není sofistikovaným nálezem vhodného konceptu. Je tak spontánní a zároveň „prostá“, právě tím budí podezření i úžas. A žádná stopa po rutině.

Před patnácti lety jsem jeho způsob malby nazvala smlouvou s nevědomím a ta zatím nebyla zrušena. Ve svém posledním souboru Duchové, v němž kombinuje malbu s fotografií, videem i objekty, prezentuje stálou přítomnost duchů v našich životech. V jeho malbě sídlí odjakživa a jsou synonymy mnoha zásadních nekončících otázek. KW divákům ukazuje, jak je uvidět: právě pozorování je jeho nejsilnější stránka. Pokud autor skutečně dobře vidí, je s největší pravděpodobností také schopen své pozorování zprostředkovat. Pro autora je rekonstrukcí reálného zážitku a zviditelněním duchů, kterých si ostatní nevšimnou. Mohou být v průhledu otevřených dveří do vesmírné lodi, v prázdné sklenici ležící před chrtem, v sousoší satelitů i v tančícím přeludu. V lehkosti autorovy malby se zpřítomňují jaksi samozřejmě; odjakživa je obsahovala a proto jsou tyto obrazy uvěřitelné.

Ve fotografiích pronásleduje autor jiné duchy. Nejsou tak efemérní a nic nezastupují. Jsou to duchové temnější, stvoření obavami a náhodami. Objevují se jen na pár vteřin. KW si pořizuje jejich archiv, aby jimi mohl trochu manipulovat.

Přestože víme, že samotné umění neznamená nic než samo sebe, KW je autor, který tuto tezi stále zpochybňuje.

Lenka Lindaurová

 

Zkratku KW používá Igor Korpaczewski (*1959, Praha) již od 80.let. Od té doby pod ní malířsky zpracovává zejména figurální reprezentace jednotlivých postav. Pod značkou Q naopak vznikají prostorové objekty a instalace.

Korpaczewski vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze, kde od roku 1993 působí jako asistent v malířském ateliéru Jiřího Sopka. Kromě výtvarné tvorby se věnuje také hudbě. 

 

KW  (Igor Korpaczewski)

Born 1959 in Prague. Lives and works in Prague, Czech Republic.

Since 1993 Assistant Professor, Painting Studio of Jiri Sopko, Academy of Fine Arts in Prague

 

Education

1988 Academy of Fine Arts, Vienna, AT

1983-1989 Academy of Fine Arts in Prague, CZ

 

Solo exhibitions (selected)

2011

KW with Markéta Othová, Moravian Gallery, Brno, CZ

Q: Hírous (with Robert Šalanda), Galerie NoD, Prague

2010

Family, Kabinet T gallery, Zlin, CZ

2009

Q: Wake UP!, Meetfactory, Prague

2001
Bůh má oči všude, Václav Špála Gallery, Prague
1996
Bonds of Love, Galerie JNJ, Prague
1993
KW, Galerie U Řečických, Prague
1992
Odrazy a stíny, Studio Rubín, Prague


Group exhibitions (selected)

2011

The Islands of Resistance. Between the First and Second Modernity 1985-2012, curated by Jiří Ševčík, Edith Jeřábková & Jana Ševčíková, National Gallery in Prague

6th New Zlín Salon, Regional Gallery of Fine Arts in Zlin, Zlin, CZ

2008

Resetting/ Alternative Ways To Objektivity, City Gallery Prague

INtroCITY/ Nukleární rodina, Topičův salon, Prague

2003 – 2004

Perfect Tense – Painting Today, City Gallery Prague

2003

ARTNOW.CZ, Exhibition Hall Manes, Prague

2002
Keine Grenze, Mannheim, Germany
2000
Na volné téma, Galerie V. Špály, Prague
1998
Low Budget, Exhibition Hall Manes, Prague

1997

Artwork in Public Space, National Gallery in Prague
1995
Test run, Exhibition Hall Manes, Prague
1993
That What Remains , Štenc House, Prague
1991
Artist House, Jerusalem, Izrael
1988
Konfrontace, Svárov, CZ

 

 

 

 

 

 

 

The Ghost as a Synonym of Existential Questions

Hardly any artist manages to stick to a single way of expression all his life and still be successful.  Although he creates a little and with pauses, the artist known as KW has accomplished this model. However, his painting does not represent a sophisticated discovery of a suitable concept. It is for its very spontaneity and “simplicity” that it arouses both suspicion and astonishment. Without a trace of routine.

Fifteen years ago, I have called his painting style a contract with the unconscious; the contract has not been dissolved yet. In his latest collection Ghosts, which combines painting, photography, video and objects, he captures the constant presence of ghosts in our lives. His paintings have always been inhabited by ghosts who are seen as a synonym of numerous essential timeless questions. KW shows the spectators the way to see them, as observation is his strongest point. If the artist can see really well, he will most probably also be able to mediate his observations. To the artist, observation is a reconstruction of a real experience, making ghosts unseen by others visible. They can be seen in the open door of a spaceship, in an empty glass in front of a greyhound, in a sculptural group of satellites as well as in a dancing phantom. Naturally materializing in the artist’s easy painting style, the images of the ghosts are credible as they have always been part of his paintings.

In his photographs, the artist follows another kind of ghosts. They are not so ephemeral and do not stand for anything. They are darker ghosts, made out of anxiety and chance. They only appear for a few seconds. KW is registering them in an archive to be able to manipulate them a little.

Although it is a known fact that art means nothing but itself, KW is an artist who keeps challenging this thesis.

Lenka Lindaurová

 

KW  (Igor Korpaczewski)

Born 1959 in Prague. Lives and works in Prague, Czech Republic.

Since 1993 Assistant Professor, Painting Studio of Jiri Sopko, Academy of Fine Arts in Prague

 

Education

1988 Academy of Fine Arts, Vienna, AT

1983-1989 Academy of Fine Arts in Prague, CZ

 

Solo exhibitions (selected)

2011

KW with Markéta Othová, Moravian Gallery, Brno, CZ

Q: Hírous (with Robert Šalanda), Galerie NoD, Prague

2010

Family, Kabinet T gallery, Zlin, CZ

2009

Q: Wake UP!, Meetfactory, Prague

2001 
Bůh má oči všude, Václav Špála Gallery, Prague
1996 
Bonds of Love, Galerie JNJ, Prague
1993 
KW, Galerie U Řečických, Prague
1992 
Odrazy a stíny, Studio Rubín, Prague


Group exhibitions (selected)

2011

The Islands of Resistance. Between the First and Second Modernity 1985-2012, curated by Jiří Ševčík, Edith Jeřábková & Jana Ševčíková, National Gallery in Prague

6th New Zlín Salon, Regional Gallery of Fine Arts in Zlin, Zlin, CZ

2008

Resetting/ Alternative Ways To Objektivity, City Gallery Prague

INtroCITY/ Nukleární rodina, Topičův salon, Prague

2003 – 2004

Perfect Tense – Painting Today, City Gallery Prague

2003

ARTNOW.CZ, Exhibition Hall Manes, Prague

2002 
Keine Grenze, Mannheim, Germany
2000 
Na volné téma, Galerie V. Špály, Prague
1998 
Low Budget, Exhibition Hall Manes, Prague

1997

Artwork in Public Space, National Gallery in Prague
1995 
Test run, Exhibition Hall Manes, Prague
1993 
That What Remains , Štenc House, Prague
1991 
Artist House, Jerusalem, Izrael
1988 
Konfrontace, Svárov, CZ

 

 

 

 

 

2012 ©
Webdesign & SEO eStudio