16.3.2016
10.4.2016
Dreams That Money Can Buy

  Sny na prodej

  Série 25 událostí

  16. 3. – 10. 4. 2016 denně od 19.30

  Koncepce Martin Mazanec

   

  Sny na prodej představují 25 událostí, které se odehrávají každý den po setmění. Výběr je zaměřen na pohyblivé obrazy, které vznikly v období od roku 2014 do současnosti. Spíše než o tematickou kontextualizaci děl jde o jejich sběr v rámci českého prostředí. Sny na prodej v mnohém navazují na způsob mapování pohyblivých obrazů, kterému se již desátým rokem věnuje sekce Jiné vize v rámci olomouckého festivalu PAF. Namísto přímé konfrontace vybraných děl jejich vystavením nebo prezentací v kinosále bude každé dílo představeno samostatně během jednoho z 25 dní.

  Název pásma je přejat z filmu Dreams That Money Can Buy (1947), který natočil v americkém exilu německý umělec Hans Richter. Tímto dílem je někdy vymezován pomyslný konec klasické (první) avantgardy. Na filmu se autorsky podílela i řada dalších umělců – Alexander Calder, Marcel Duchamp, Max Ernst, Fernand Léger nebo Man Ray – jejich přístup k pohyblivému obrazu v rámci filmu ilustruje i stále aktuální dělení mezi volným tvůrčím nakládáním s materiálem k záznamu obrazu – nebo naopak cizelováním formátu projekce a potažmo celého díla jako součásti kinematografie.

   

  16.3. Martin Blažíček, Signály/ Signals, 14:30 min, 2014

  17.3. Ivan Svoboda, Tourist on The Shore of the Water Reservoir, 6:23 min, 2014

  18.3. Veronika Vlková & Jan Šrámek, Ztrácení/ Vanishing, smyčka/ loop, 2015

  19.3. Marie Hájková & Petr Šprincl, Blue Box, 20 min, 2014

  20.3. Pavel Ryška, Přežitky, 4:23, 4:07, 2:31 min, 2014

  21.3. Kristýna Nytrová, Jon Rafman is a 16 year old girl, 5:34 min, 2016

  22.3. David Přílučík, En plein air 2, 237 min, 2015

  23.3. Laura Victoria Delgado, Herbarium, 6 min, 2014 

  24.3. Martin Zvěřina, Pillars, smyčka, instalace/ loop, installation, 2016

  25.3. Matěj Smetana, Divadlo 1/ Theatre 1, 23 min, 2015

  26.3. Alex Morálesová, Blau Peru 1979-1980, živý film/ still movie, 45 min, 2015

  27.3. Dominik Gajarský, White Rhino, smyčka 16 mm/ loop 16 mm, 2015

  28.3. Martin Kohout, Designed Encounters, smyčka/ loop, 2015

  29.3. Zuzana Žabková, Snake on the Footpath, 4:49 min, 2016

  30.3. Martin Hrubý, Resort, 26 min, video, 2014

  1.4. Martina Holá, La Photo du colonel, 4:00 min, 2015

  2.4. Katarína Hládeková, Ano, ano. Ne, ne./ Yes, yes. No, no., smyčka/ loop, 2016

  3.4. Matěj Al-Ali, Denní práce/ Dailies, 11:46 min, 2015

  4.4. Barbora Kleinhamplová & Zbyněk Baladrán

  5.4. Miroslava Večeřová & Pavel Příkazský, Inner Monologue, smyčka/ loop, 2016

  6.4. Lucie Rosenfeldová, Polymind, 8:05 min, 2016

  7.4. Petr Krátký & Viktor Takáč, Horizont událostí, 169 imn, performance, 2016

  8.4. František Týmal, Návrat dinosaurů, 70 mm, 10-18 min, 2015

  9.4. Roman Štětina, Adorama, smyčka/loop, 2016

  10.4. Anna Slama & Marek Delong, inequality, smyčka/ loop, 2016

   

   

  program a další informace

  https://www.facebook.com/events/1702478116663580/

   

   

   

   

   

   

   

  Dreams That Money Can Buy

  Series of 25 events

  March 16 – April 10, 2016 daily at 7:30 pm

  Concept Martin Mazanec

   

  Dreams That Money Can Buy is a series of 25 events held every day after dark. The selection focuses on moving images made between 2014 and the present. Rather than introducing the works in a thematic context, our aim was to collect them in the Czech environment. In many ways, Dreams That Money Can Buy continues the way in which the moving images have been mapped by the Other Visions section of the Festival of Film Animation in Olomouc for ten years. Instead of directly confronting selected works by exhibiting them or presenting them at a screening hall, each work will be introduced separately during one of 25 days.

   

  The title of the series is borrowed from Dreams That Money Can Buy (1947), a film made in American exile by German artist Hans Richter. The work is sometimes seen as an imaginary end of the classic (first) avant-garde. Other artists who collaborated on the film include John Cage, Alexander Calder, Marcel Duchamp, Max Ernst, Fernand Léger and Man Ray. Their approach to the moving image in the film is illustrative of the still relevant distinction between a free creative use of image recording material and, on the contrary, a refinement of the projection format and thus the whole work as part of cinema.

   

  16.3. Martin Blažíček, Signály/ Signals, 14:30 min, 2014

  17.3. Ivan Svoboda, Tourist on The Shore of the Water Reservoir, 6:23 min, 2014

  18.3. Veronika Vlková & Jan Šrámek, Ztrácení/ Vanishing, smyčka/ loop, 2015

  19.3. Marie Hájková & Petr Šprincl, Blue Box, 20 min, 2014

  20.3. Pavel Ryška, Přežitky, 4:23, 4:07, 2:31 min, 2014

  21.3. Kristýna Nytrová, Jon Rafman is a 16 year old girl, 5:34 min, 2016

  22.3. David Přílučík, En plein air 2, 237 min, 2015

  23.3. Laura Victoria Delgado, Herbarium, 6 min, 2014 

  24.3. Martin Zvěřina, Pillars, smyčka, instalace/ loop, installation, 2016

  25.3. Matěj Smetana, Divadlo 1/ Theatre 1, 23 min, 2015

  26.3. Alex Morálesová, Blau Peru 1979-1980, živý film/ still movie, 45 min, 2015

  27.3. Dominik Gajarský, White Rhino, smyčka 16 mm/ loop 16 mm, 2015

  28.3. Martin Kohout, Designed Encounters, smyčka/ loop, 2015

  29.3. Zuzana Žabková, Snake on the Footpath, 4:49 min, 2016

  30.3. Martin Hrubý, Resort, 26 min, video, 2014

  1.4. Martina Holá, La Photo du colonel, 4:00 min, 2015

  2.4. Katarína Hládeková, Ano, ano. Ne, ne./ Yes, yes. No, no., smyčka/ loop, 2016

  3.4. Matěj Al-Ali, Denní práce/ Dailies, 11:46 min, 2015

  4.4. Barbora Kleinhamplová & Zbyněk Baladrán

  5.4. Miroslava Večeřová & Pavel Příkazský, Inner Monologue, smyčka/ loop, 2016

  6.4. Lucie Rosenfeldová, Polymind, 8:05 min, 2016

  7.4. Petr Krátký & Viktor Takáč, Horizont událostí, 169 imn, performance, 2016

  8.4. František Týmal, Návrat dinosaurů, 70 mm, 10-18 min, 2015

  9.4. Roman Štětina, Adorama, smyčka/loop, 2016

  10.4. Anna Slama & Marek Delong, inequality, smyčka/ loop, 2016

   

  more information

  https://www.facebook.com/events/1702478116663580/

   

   

   

   

   

   

   

  2012 ©
  Webdesign & SEO eStudio