08.11.2013
21.12.
Aleksandra Vajd

Uvítací drink 

////////////// 

Vysoká sklenice naplněná velmi obyčejnou a známou tekutinou bez chuti, přičemž na povrchu tekutiny je mikropovlak jiné, vizuálně téměř nepostřehnutelné substance s velmi distingovanou chutí. Po prvním napití se na horní ret nanese mikropovlak této substance a vytvoří neobvyklý smyslový zážitek – zůstane na rtu po celou dobu pití a ochutí jinak nudnou tekutinu. 

 

Předkrm 

////////////// 

Jeden malý kousek oblé – téměř sulcovité, světle zelené hmoty, na široké keramické lžíci. Nahoře je několik milimetrových kousků krystalické substance. Jídlo, jaké svět ještě nikdy neviděl, ale po prvním zakousnutí okamžitě zjistíte, že tu chuť dobře znáte, jen si nemůžete vzpomenout odkud. Vláčný, polotuhý povrch, jemná a krémová „náplň“ - ano, jde o variaci na jedno populární jídlo. Ačkoliv v tomto případě je povrch i „náplň“ z jedné a té samé substance – obsah je „obalený“ sám sebou! 

 

Hlavní jídlo 

o dvou chodech 

////////////// 

1) 

Menší množství ochucené, zmražené - ale pískovitě sypké substance, v hluboké misce. Vedle v malém džbánku je horká a také ochucená tekutina. Když ale nalijete horkou tekutinu do misky, zmražená substance se k vašemu překvapení vůbec nerozpustí, jen se symetricky rozprostře po celém objemu tekutiny v misce. Při konzumaci lžičkou lze zažít neobvyklou plejádu textur a chutí, v kombinaci s teplotní hrou – studené doplňuje horké v jednom a tom samém okamžiku. 

2) 

Běžně dostupný a často používaný produkt, strukturálně změněný na jiný, zcela odlišný, raritní a velmi drahý a unikátní produkt s neopakovatelnou chuťovou a strukturální kvalitou. Element překvapení je zásadní, při prvním pohledu je očekáváno, že známá struktura bude odpovídat známé chuti, nicméně po prvním soustu je vtip odhalen. Výjimečná struktura je nezměněna, ovšem obsah byl zcela zaměněn za produkt, který známe z jiného – běžnějšího kontextu. Během jídla zůstane pouze koutek úst zdvižen v niterném zmatení – jak je to možné?! 

 

Dezert 

////////////// 

Pokrm velikosti a tvaru cihly, barvy jemně oranžové, posypaný práškem výrazné chuti. Po kontaktu se lžičkou je povrch lehce křupavý, pod ním se skrývá hustá a poměrně tuhá hmota téže substance. Jakmile vložíte sousto do úst, okamžitě se rozvinou velmi výrazné chutě, ale k velkému překvapení po několika vteřinách pokrm teplem zreaguje a okamžitě beze stopy anihiluje, jako byste v puse nikdy nic neměli. 

 

Pětichodové menu pro Sašu napsal Tom

Welcome drink 

////////////// 

A glass filled with an ordinary and well-known liquid without any taste, with micro-film on the surface, made from a visually almost unnoticeable substance, with a distinguished taste. After the first sip, the upper lip gets covered with a slightly flavored silky micro-film of this substance, creating an unusual sensual experience, remaining there all the time while drinking the otherwise ordinary and tasteless liquid.

 

Starter 

////////////// 

A single piece of a small, round-shaped, jelly-like, lightly green substance, sitting on a wide ceramic spoon. On top a few drops of a crystal–like substance. A meal one has never seen before; only to discover after the first bite that it’s a very familiar taste, one just can’t figure out where from. A silky, semi-hard surface, smooth and creamy on the “inside“ – yes, it’s a variation on one famous meal. Although here both the surface and the “filling“ are made from a single substance. The content contains itself! 

 

Main 

two courses 

////////////// 

1) 

A medium amount of a flavored and frozen sand-like substance in a deep plate. Next to it is a hot, flavored liquid. When one pours the hot liquid onto the frozen substance, it is surprisingly not melting nor disintegrating. While eating, one can experience an unusual variety of textures and flavors in combination with a playful heat quality – cold complements hot at the same time. 

2) 

An ordinary and commonly used product structurally disguised as another, completely different, rare and expensive product, with well-known taste and structural quality. The element of surprise is the key experience; at first glance one expects a familiar structure that should match the familiar taste, but after tasting the very first bite, one realizes the trick. The unique structural quality remains; only the content is completely changed for a product that we know from a more common context. While eating, one corner of the mouth is raised in an internal disturbance - how is it possible?! 

 

Dessert 

////////////// 

A meal of the size and shape of brick, lightly orange, dusted with a powder of a distinct flavor. The surface is slightly crisp in contact with the spoon, underneath is a rather thick matter of the same substance. Right after the mouthful, strong flavors immediately evolve; but to your big surprise, after a few seconds the meal reacts with internal body heat and annihilates itself immediately, leaving no trace of ever having been in your mouth. 

 

5-course menu for Saša written by Tom 

2012 ©
Webdesign & SEO eStudio