Berlínský Model 2018 Sebastian Stumpf Irrelevant Necessities

Lucie Drdova Gallery a Galerie Thomas Fischer Vás srdečně zvou na vernisáž výstavy Sebastiana Stumpfa v sobotu 17. března ve 13 hodin.

Výstava je součástí společného projektu pražských galerií, které do svých prostor zvou kolegy z Berlína.

Berlínský Model 2018 představuje první ročník projektu, který je zamýšlen jako pravidelná kulturní událost hostící každý rok jiné zahraniční město.

Naší snahou je nejen prohloubení mezinárodní spolupráce, ale také posílení povědomí široké a profesionální veřejnosti o činnosti privátních galerií a jejich významu v oblasti podpory současného umění.

/// 

Lucie Drdova Gallery and Galerie Thomas Fischer would like to invite you to the opening of the exhibition of Sebastian Stumpf on Saturday, March 17 at 1 pm.

The exhibition is part of a collaborative project of Prague’s galleries inviting their Berlin-based colleagues.

Berlínský Model 2018 is the first edition of the project designed as a regular cultural event hosting a different international city each year.

We aim to strengthen international cooperation and deepen the awareness of the general and professional public regarding the activities of private galleries and their role in the support of contemporary arts.

///

Navazující program / Related events

14.00 hunt kastner & Arratia Beer
16.00 Polansky Gallery & EXILE
17.00 Nadace a Centrum současného umění Praha & Neuer Berliner Kunstverein
18.00 Berlinskej Model & Kreuzberg Pavillion
19.00 prezentace a diskuse / presentation and discussion with Nathalie Hoyos & Rainald Schumacher, Office for Art
Café Jedna, Veletržní palác / Trade Fair Palace
20.30 Performance Marie Tučková & After party
Café Jedna, Veletržní palác / Trade Fair Palace

kompletní info / complete information
www.berlinskymodel.com

 

Děkujeme za podporu projektu /
We would like to thank the following institutions for supporting the project
Goethe Institut Prag, Česká centra / Czech Centres, J&T Banka, art&antiques, artmap

 

Subscribe
2012 ©
Webdesign & SEO eStudio