Summer news Neighbourhood Boogie–Woogie: Il faut cultiver notre jardin

Připojte se k nám tuto sobotu! Zahajujeme již 4. ročník naší žižkovské galerijní spolupráce Neighbourhood Boogie–Woogie s letošním tématem Il faut cultiver notre jardin. Prostory naší galerie se promění v místo meditace a botaniky. Mezi 14:00 a 18:00 pro vás Haenke připravilo nevšední zážitek. 

Join us this Saturday! We’re launching the 4th edition of our Žižkov-based gallery collaboration Neighbourhood Boogie-Woogie with this year’s motto Il faut cultiver notre jardin. The space of our gallery will turn into a place of meditation and botany.Between 2:00 and 6 pm, Haenke will give you a unique experience.

 

VÍCEVJEMOVÁ BOTANIKA |  MULTI-SENSORY BOTANY 

ve spolupráci s Haenke

in cooperation with Haenke 

14.7., 14:00 - 18:00

 

///

Výstavy a instalace, kde se můžete setkat s našimi umělci v průběhu léta / Exhibitions and installations of our artists during the summer

 

Hynek Alt 
instalace Bez názvu (věžní hodiny) ve vstupních prostorech Klementina
installation Untitled (Tower Clock) at the entrance of Clementinum
Festival m3 – Art in Space
do / until 30.09.

#OK/XII. Trienále malého objektu a kresby
#OK/XII. Small Object and Drawing Triennial
Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica
do / until 16.09.

///

Jan Nálevka 
A teď konečně obraťme list / And now let’s finally turn the page
souborná výstava prací z posledních let / collection of works from the past years
k/c Jiří Ptáček
Fait Gallery, Brno
do / until 04.08.

///  

Aleksandra Vajd (s/w Jimenou/a Mendoza)
Podmínky nemožnosti V/VII: Nelidské zdroje
Conditions of Impossibility V/VII: Inhuman Resources
k/c Václav Magid
Galerie Kurzor
do / until 02.09.

An Exercise on Values
k/c Alexios Papazacharias
Haus N Athen, Greece
do / until 17.07.

///

Pavla Sceranková
Souhvězdí Pasažérky/ The Constellation of the Passenger
nová realizace ve veřejném prostoru / new sculpture in public space
prostranství před budovou / space in front of Enterprise Office Center, 1737/, Pikrtova 1a, Praha 4, Pankrác

Kdo je vítězem? / Who is the Victor?
Galerie výtvarného umění v Ostravě / Gallery of Fine Arts in Ostrava
k/c Yvona Ferencová
do / until 09.09.

///  

Pocta suknu: textil v kontextu umění / Homage to Broadcloth: Textiles in the Context of Fine Art
Mezi vystavujícími umělci / Exhibiting artists include:
Jan Nálevka, Pavla Sceranková, Daniel Vlček
k/c Markéta Vinglerová, Emma Hanzlíková
8smička, Humpolec
do / until 12.08.

Subscribe
2012 ©
Webdesign & SEO eStudio