Václav Kopecký Four Balls

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Václava Kopeckého v pátek 24. května od 18 hodin.

We would like to invite you to the opening of Václav Kopecký’s exhibition on Friday, May 24 at 6 pm.

 

„Otázka, co znamenají technické obrazy, je především otázkou, kam míří vizualizační gesto. Kam ukazují konečky prstů, jež mají obrazy na svědomí? (…) Technické obrazy jsou totiž projekce, protože ukazují jedním směrem od projektoru k horizontu, jako to dělají například reflektory nebo majáky, a jako takové je tedy musíme dekódovat nikoli jako reprezentace věcí existujících v našem světě, ale jako ukazatele směřující ven. Předmětem kritiky je jejich projektor, jejich program. To, co technické obrazy ukazují, záleží na tom, kterým směrem míří.“


“The question of what technical images mean is first and foremost a question of how the visualizing gesture is directed. Which way do the fingertips responsible for the images point? (…) Because technical images are projections, because they point one direction from the projector toward a horizon like, say, headlights and lighthouses, they must be decoded not as representations of things out in the world but as signposts directed outward. It is their projector, their program, that is the object of criticism. What technical images show depends on which direction they are pointing.”

Flusser, V. (1985) Into the Universe of Technical Images, str. 45-49.

 

Subscribe
2012 ©
Webdesign & SEO eStudio