Vojtěch Fröhlich & Sebastian Stumpf

 

Drdova Gallery Vás srdečně zve na vernisáž výstavy Vojtěcha Fröhlicha & Sebastiana Stumpfa ve čvrtek 23. října 2014 od 18 hod. 

Drdova Gallery would like to invite you to the opening of the exhibition of Vojtěch Fröhlich & Sebastian Stumpf on Thursday, October 23, 2014 at 6 pm.

 

Sebastian Stumpf a Vojtěch Fröhlich mají tělesnou zdatnost, která jim umožňuje pohybovat se prostorem jinak než obvykle. Je to zdroj radosti z volnosti pohybu a také způsob odhalování absurdit, které se staly součástí naší normality.

Sebastian Stumpf and Vojtěch Fröhlich are so physically fit they can move through space in unusual ways. It is a source of joy of free movement as well as a way to reveal the absurdities that have become part of our normality.


kurátor / curator Rostislav Koryčánek

Subscribe
2012 ©
Webdesign & SEO eStudio